Podrobné informace

O nás

Vítejte na webové prezentaci
SCANLOCK CZ, spol. s r.o. Česká Republika

Jsme specializovaný velkoobchod poskytující bezpečnostní a provozní technologie.
Klademe důraz na ucelené projektové řešení od předprojektové přípravy, přes dodávku až po podporu při realizaci. Samozřejmostí je následná technická podpora a specializovaný servis.

SCANLOCK International, s.r.o. působí na evropském trhu již více než 25 let a nabízí tak stabilní zázemí prověřené společnosti. Našich dlouholetých zkušenosti v oboru je možné využít také na naší pobočce v Brně.

Zákaznická podpora

Naše podpora je pro vás připravena každý pracovní den od 9.00 do 17.00 hodin. Můžete nás kontaktovat následujícími způsoby:

 • Telefon: +420 515 917 917
 • Formuláře na stránkách kontaktů zde.

Podmínky užití

Poslední update proběhl dne 30. 3. 2021

Používáním našich webových stránek, mobilní aplikace a služeb souhlasíte se zde popsanými Podmínkami užití. Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete vědět více, kontaktujte nás, prosím, na emailové adrese info@scanlock.cz.

 

1. Použití služby

Tuto službu můžete používat výhradně pro osobní a nekomerční účely na základě těchto Podmínek užívání, všech platných zákonů, pravidel, předpisů, veškerých smluv a nebo podmínek s třetími stranami, na které se vztahuje. Služba je určena k informování a prodeji produktů a můžete ji používat bez registrace. Svůj nesouhlas můžete dát jednoduše najevo tím, že webové stránky nebudete navštěvovat.

Provozovatel vytváří obsah a provozuje tento server výhradně z vlastní vůle a je oprávněn provoz média kdykoli přerušit nebo ukončit. V případě jakýchkoli problémů souvisejících s provozem webových stránek je čtenář oprávněn kontaktovat administrátora na emailové adrese uvedené v kontaktech. Stejně tak je čtenář oprávněn upozornit na faktické nebo gramatické chyby prostřednictvím emailu info@scanlock.cz.

 

2. Konzumace obsahu

Cílem obsahu Scanlock.cz je informovat čtenáře a prodávat nabízené produkty.

Obsah serveru prochází textovou korekturou. Přesto se může stát, že se dostane do obsahu faktická, nebo gramatická chyba. Zveřejněné texty nemohou sloužit jako stoprocentní zdroj informací. Mohou se v nich objevovat faktické chyby a není možné se podle nich řídit při gramaticky správném psaní textů.

 

3. Ochrana autorského práva

Čtenáři jsou oprávněni používat obsah pouze pro vlastní potřebu. Zveřejňování, rozšiřování nebo kopírování obsahu internetových stránek, diskusních příspěvků a dalších částí je zakázáno. Bez písemného souhlasu nesmí být sdílen ve veřejných médiích.

Veškerý textový a audiovizuální obsah serveru Scanlock.cz je chráněn autorským právem a má charakter autorského díla. Bez písemného souhlasu majitele není možné obsah z těchto médií jakýmkoli způsobem šířit. Autorská díla podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 sbírky (Autorský zákon).

V případě porušení výše uvedených podmínek, respektive autorského zákona, bude provozovatel vymáhat vzniklé škody prostřednictvím soudní cesty.

 

5. Závěrečná ustanovení

Uživatelé jsou povinni užívat naše stránky takovým způsobem, aby nebylo ztěžováno užití stránek, a aby nebyla ohrožena či poškozena funkčnost stránek či poskytování našich služeb.

Uživatelé nejsou oprávněni umísťovat na našich stránkách vlastní obsah s výjimkou případů, kdy toto výslovně umožníme. V takovém případě jsou uživatelé povinni respektovat pravidla pro umisťování vlastního obsahu. Uživatel je oprávněn takto umístit na naše stránky pouze takový obsah, který neporušuje práva třetích stran (zejména autorské právo a právo na ochranu osobnosti či právo na ochranu dobré pověsti právnické osoby). Nejsme povinni takto umístěný obsah zálohovat a vyhrazujeme si ho kdykoli bez předchozího upozornění a bez náhrady smazat.

Uživatelé nejsou oprávněni obcházet či narušovat softwarovou ochranu naších webových stránek a narušovat provoz zejména zasíláním automaticky generovaných nevyžádaných sdělení či automaticky generovaných přístupů.

Zásady ochrany osobních údajů

Poslední update podmínek soukromí proběhl dne 30. 3. 2021

Internetové stránky Scanlock.cz, dále jen stránky, jsou provozovány s účelem informování a prodeje nabízených produktů. Pro inspiraci čtenářů jsou na Stránkách umisťovány různá videa, články, portfolio produktů. To se sebou jako svou nutnou součást nese i práci s osobními údaji. Protože chceme informovat o tom, co s takto nashromážděnými osobními údaji děláme, sepsali jsme pro Vás tyto zásady ochrany osobních údajů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, dále jen „GDPR“. Pokud máte nějaké dotazy týkající se soukromí nebo potřebujete vědět více o informacích, které sdílíme a případně dále poskytujeme, kontaktujte nás, prosím, na emailové adrese info@scanlock.cz.

 

V zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte zejména:

 1. Jaké informace shromažďujeme a z jakého důvodu.
 2. Jakým způsobem tyto informace využíváme.
 3. Jaké jsou Vaše práva ohledně námi využívaných soukromých informací a jakým způsobem je u nás uplatnit.

 

1. Sběr informací

V souvislosti s publikováním propagačních, prodejních stránek a videí na stránkách shromažďujeme při vstupu do odeslání formuláře o subjektech následující údaje: jméno, název firmy, kontatkní e-mailovou adresu. Tyto informace udržujeme pro následné kontaktování zákazníka, vytvoření a správu uživatelského učtu nákupního portálu. V případě odstranění uživatelského účtu, jsou informace kompletně vymazány.

Stránky rovněž pracují se soubory cookies. Bez shromažďování těchto osobních údajů bychom Vám nebyly schopni poskytnout veškeré poskytované služby.

Anonymní informace o používání můžeme shromažďovat, když navštěvujete různé části našeho webu nebo používáte naše aplikace. Můžeme také automaticky shromažďovat určité technické informace, například informace o konkrétním zařízení (například model hardwaru, verze operačního systému, typ zařízení, jedinečné identifikátory zařízení a informace o mobilních zařízeních, pokud používáte mobilní zařízení k přístupu na web).

Využiváme sociální sítě, mezi které mimo jiné patří Facebook, Youtube, LinkedIn. Máme přístup k informacím, které nám prostřednictvím sociálních sítí přímo poskytujete a které jsou v souladu s vaším nastavením ochrany osobních údajů v těchto sítích.

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Všechny naše kontaktní formuláře jsou chráněny proti spamu technologií Google reCAPTCHA v.3.
Veškeré podmínky použití, prosím, čtěte na stránkách Google viz následující odkazy:

Smluvní podmínky -> policies.google.com/terms
Zásady ochrany osobních údajů -> policies.google.com/privacy

 

2. Využítí získaných informací

Osobní údaje, které shromažďujeme, využíváme především k publikaci a archivaci článků, videí, vylepšování, propagací a prodeji nabízených produktů. Také je využíváme k rozesílání novinek o naší činnosti a obdobných zajímavostech.

Publikované osobní údaje jsou archivované na Stránkách pouze v míře nezbytně nutné. V případě, že dojde k ukončení provozu Stránek, budou veškeré nashromážděné osobní údaje nenávratně odstraněny.

Nashromážděné osobní údaje nejsou žádným způsobem zpřístupňovány třetím osobám s výjimkou provozovatelů webových nástrojů, které využíváme. Správcem jsme však vždy my.

Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity pro:

 • Personalizaci vaší zkušenosti a reakci na vaše individuální potřeby.
 • Přizpůsobení obsahu (například pro poskytnutní relevantnějších výsledků vyhledávání a reklamy).
 • Inovaci našich webových stránek.
 • Zlepšení podpory a služeb našim zákazníkům v závislosti na individuálních potřebách.
 • Můžeme použít vaši e-mailovou adresu, abychom vás informovali o našich službách.
 • Nejrůznější propagace nebo průzkumy.

V případě potřeby použití informací pro jakékoliv jiné potřeby, než které jsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů, vás budeme kontaktovat za účelem získání vašeho souhlasu.


3. Jaká máte práva

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovu adresu info@scanlock.cz požádat o zaslání potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že Vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme Vás na Vaši žádost nad rámec informací poskytnutých v těchto Zásadách ochrany osobních údajů informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny a pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme Vaše osobní informace získali.

Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@scanlock.cz upozornit, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme.

 

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

V případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě námi oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@scanlock.cz. Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování máme, a že tento náš důvod převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.

Pokud bychom zpracovávali Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu (např. z důvodů zasílání obchodních sdělení), můžete vznést na výše uvedenou e-mailovou adresu námitky, proti takovému zpracování, přičemž po vznesení takové námitky již nebudeme tyto údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.

 

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů včetně jejich vymazání:

 1. Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.
 2. Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@scanlock.cz namísto o vymazání o omezení jejich použití.
 3. Pokud Vaše osobní údaje již sice nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.
 4. Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.

 

Právo na vymazání osobních údajů

V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje:

 1. Přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali.
 2. Odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný další důvod pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kde zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu).
 3. Pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.
 4. Neoprávněně.

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu od oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@scanlock.cz takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje pak nemůžeme ani na Vaši žádost vymazat, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

 

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Pokud nás zasláním zprávyna e-mailovou adresu info@scanlock.cz požádáte, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje, zašleme Vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. formát *.pdf, nebo některý z tabulkových formátů), pokud takto údaje zpracováváme. Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, máme povinnost tak učinit, ovšem opět jen v případě, že je takto již zpracováváme.

 

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení

V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete odvolat souhlas s jejich zasíláním kdykoliv i bez udání důvodů buď kliknutím na označený odkaz, který bude součástí každého obchodního sdělení, nebo omezením ve Vašem profilu vytvořeném na základě registrace na našich webových stránkách, popřípadě zasláním zprávyna e-mailovou adresu info@scanlock.cz.

 

Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že podle Vašeho názoru nenaplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz

Cookies

Poslední update podmínek Cookies proběhl dne 30. 3. 2021

Podmínky Cookies vás informují o tom, jak naše služba Scanlock.cz využívá tuto technologii a protokoly webového serveru. Po přečtení těchto podmínek byste měli pochopit, jak tato technologie funguje a mohli tak provést správná rozhodnutí např. v nastavení bezpečnosti vašeho prohlížeče.

 

1. Co jsou soubory Cookies a co dělají?

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní. Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač jako takový. Přesto mají cookies význam pro ochranu soukromí. Navštívený web si totiž může ukládat do cookies informace, které o návštěvníkovi zjistí a může tak postupně zjišťovat zájmy konkrétního návštěvníka.

Právní normy uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme váš souhlas. Stránky používají různé typy cookies. Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se na nich objevují.

 

2. Jak používáme cookie

 

Nutné

Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní fungování jejich základních vlastností jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže bez těchto cookies správně fungovat.

 

Statistické a jiné

Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace. Jiné cookies pak mohou pomoci, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová (např. velikost písma) nebo jak vypadá či zobrazit sdělení, které je relevantní a zajímavé pro jednotlivého uživatele. Používáme i nejrůznější služby našich partnerů, kteří rovněž používají cookies. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Jde zejména o systémy pro doručování reklamy nebo analýzy návštěvnosti.

My využíváme na stránkách Google (Analytics), Facebook, Youtube, LinkedIn.

 

3. Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Svým nastavením prohlížeče a udělením souhlasu aktivním kliknutím na tlačítko „OK“ výslovně souhlasíte s ukládáním nejen nutných souborů cookies.

Použití takových cookies můžete kdykoliv omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče dle Vaší libosti. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto uvedených adresách:

 • Chrome: support.google.com
 • Opera: help.opera.com
 • Firefox: support.mozilla.org
 • MSIE: windows.microsoft.com
 • Safari: support.apple.com

Cookies budeme ze Stránek automaticky mazat nejpozději do 13 měsíců od jejich posledního využití.