Granty

Výzkumné a vývojové projekty EU

Projekty společnosti, které jsou realizovány s dotační podporou evropských strukturálních fondů:

Dálkový odečet dopravního značení

Cílem projektu Dálkový odečet dopravního značení pro autonomní vozidla pomocí technologie RFID je výzkum technologických možností a návrh systému pro vzdálený odečet svislého dopravního značení v jedoucím vozidle pomocí bezdrátové RFID technologie, což povede ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení ztrát na životech i majetku.

Základními stavebními prvky jsou HW modul vysílače, umístěný ve sloupku svislého dopravního značení, HW modul přijímače, umístěný ve vozidle a návazné SW moduly.

Poskytovatel podpory: Evropská unie, program OP PIK – Program Aplikace VIII. výzva