Rafinerie

Zákazník/společnost: Rafinerie
Oblast podnikání: Průmysl
Termín realizace: Q2 / 2021
Autor/zodpovědná osoba: Ing. Ondřej Maňas
Termín vytvoření: Q2 / 2022

Zdání

Cílem tohoto projektu byla revitalizace kamerového systému pro dohled na technologie provozu rafinerie a její rozšíření o další funkce. Nový systém tak nahradil nedostačující zastaralý systém, který byl složený s několika nesourodých projektů.

Vzhledem k vysokým nárokům na bezpečný provoz rafinerie byla nutná výměna původních statických analogových kamer
za nové IP kamery s vysokým rozlišením a možností ovládání PTZ. Také byly dodány kamery na místa provozu, které doposud nebyly pokryty, aby byl umožněn detailní dohled operátorů řídícího střediska a bezpečnostních techniků.

Montáž byla uskutečněna firmou, která má předchozí zkušenosti s prací v rizikovém prostředí a má k tomu řádně proškolené zaměstnance.

Představení zákazníka

Konečný zákazník je rafinerie, která se stará o zpracování ropných výrobků, výroby pohonných hmot a jejich skladování. Iniciátorem projektu byl konkrétně velín provozu výroby, který se stará o dohled.

Výzvy, požadavky a očekávání zákazníka

Vzhledem k nebezpečnému prostředí rafinerie a umístění elektroniky ve výbušném prostředí bylo nutné zvolit vhodné kamery, síťové prvky a napájení odpovídající směrnici ATEX.

Dále při návrhu bylo dbáno na síťové zabezpečení systému, celý kamerový systém je fyzicky oddělený od zbytku sítě. Také bylo zajištěno, aby byly odděleny kamery od klientských stanic a dalších zařízení.

Další z požadavků při zadání projektu bylo zamezení tzv. „single-point-of-failure“. Síť je navržena s využitím protokolu LAN-RING, kde je při výpadku kteréhokoliv síťového prvku zaručena alternativní cesta k zařízení a funkčnosti kamerového systému bez výpadku.

Pro operátory bylo vytvořeno pracoviště, kde má každý mimo provozní monitory ještě monitory pro obsluhu kamerového systému. Z těchto monitorů má přístup na kamery z části provozu, za který je zodpovědný. Zobrazovací stanice byly dimenzovány pro co největší snížení hluku, pro zachování soustředěnosti operátorů velínu.

Dále bylo nově vytvořeno pracoviště krizového centra, kde lze při pohotovosti monitorovat celý provoz rafinerie.

Operátoři jsou schopní ovládat zobrazovací stanice a natočení kamer pomocí nově dodané klávesnice s joystickem.

Použité produkty

Kamery
x
x
x
x
x
x
x

Řešení

Celý systém byl navržen na plaformě G-Core od výrobce Geutebruck, který dodává profesionální servery pro CCTV, určené do provozu 24/7. Tento server ukládá záznam do RAIDového pole, což umožňuje selhání disků, aniž by došlo ke ztrátě záznamu.

Síťová infrastruktura je postavena na průmyslových switchích od firmy Metel, která dále dodala rozvaděče obsahující ochrany proti přepětí. Switche Metel také podporují výše zmíněný protokol LAN-RING, který zvyšuje odolnost systému vůči poruchám.

Pro operátory byly dodány zobrazovací stanice pro provoz 4 monitorů výrobce NEC, určené do provozu 24/7, s technologií snižující únavu očí.

Do provozu byly dodány 4 druhy IP kamer:
- Fixní se širokoúhlým objektivem pro přehled provozu mimo výbušné prostředí
- PTZ kamery pro možnost monitorování části provozu mimo výbušné prostředí
- Fixní určené do výbušného prostředí, které jsou schopny odolat případnému požáru či výbuchu
- PTZ určené do výbušného prostředí, které stejně jako ty fixní jsou připojeny do sítě přes rozvaděč odpovídající směrnici ATEX, zamezující jiskření a chráněné proti výbuchu
- Kamery, které mohou být kvůli jejich umístění vystaveny dešti, sněhu, či jinému zdroji znečištění navíc obsahují i motorizovaný stěrač, kterým je možné na příkaz operátora vyčistit sklo čočky

Výsledek

Projektem byly splněny požadavky zákazníka na revitalizaci kamerového systému se zaměřením na jednoduchý a přehledný dohled na technologické procesy rafinerie a zlepšení kvality obrazu a záznamu.

Zobrazovací stanice byly nakonfigurovány tak, aby se daly snadno přizpůsobit potřebám operátora (rozložení kamerových scén, ovládání kamer atd.). Stejně tak nově vytvořené krizové centrum bylo navrženo s důrazem na jednoduché ovládání kamerového systému a rychlého náhledu na danou část provozu rafinerie.

Inovací celého kamerového systému bylo také dosáhnuto zvýšení síťové bezpečnosti a odolnosti před útokem zvenčí.

Související reference

Zaujaly vás naše produkty?

Zanechte na sebe kontakt, spojíme se s vámi.
Váš e-mail...
Kontaktní mobil...
Kliknutím na ODESLAT souhlasíte s tím, že budete kontaktováni 
obchodním oddělením. Více o ochraně soukromí.
ODESLAT
SCANLOCK CZ, spol. s r.o.
Březinova 1608/42
616 00 Brno, Česká republika

Po–Pá 9.00–17.00

Tel.: +420 515 917 917
E-mail: info@scanlock.cz
www.scanlock.cz
IČO: 03233341
DIČ: CZ03233341
Spisová značka C 83983 vedená
u Krajského soudu v Brně
Zajímáte se o novinky v oblasti bezpečnostních technologií?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.
Odběr je možné kdykoli zrušit.
Registrovat se...
Copyright © 2023 SCANLOCK CZ, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram