Základní škola

Zákazník/společnost: Základní škola (Úřad městské části)
Oblast podnikání: Školství
Termín realizace: Q2 / 2021
Autor/zodpovědná osoba: Ing. Jiří Chytil
Termín vytvoření: Q2 / 2022

Zdání

Zákazníkem tohoto projektu je nejmenovaný Úřad městské části. Tento úřad usiluje o zvýšení ochrany měkkých cílů a majetku na Základní škole spadající do jeho územního obvodu. Zákazník se rozhodl tohoto cíle dosáhnout pomocí optických senzorů – kamerového systému bez záznamu napojeného na pokročilé strojové analýzy obrazu. Mezi hlavní cíle zákazníka patří včasná detekce nežádoucích jevů jako pád osoby (potyčka), výskyt palné zbraně, v nočních hodinách pak potulka, sprejerství a neoprávněný vstup do zastřežených zón v exteriéru budov na pozemcích Základní školy.

Představení zákazníka

Konečným příjemcem vzniklého detekčního systému je Základní škola, která představuje velmi specifické prostředí. V prostorech Základní školy se pohybuje velké množství nezletilých osob, které vyžadují co nejvyšší ochranu. V kontrastu s požadavky na vysokou ochranu stojí požadavky na diskrétnost, příjemné prostředí a důsledné dodržování pravidel GDPR. Z pohledu GDPR a legislativy je toto prostředí extrémně exponované jak ze strany rodičů žáků, kteří nemusí být vždy soucítěni se záměry a požadavky zadavatele, tak i místního pověřence osobních údajů, který ze svých zkušeností dokáže tento tlak předpovědět a prioritní je pro něj právo na soukromí dětí a zaměstnanců.

Výzvy, požadavky a očekávání zákazníka

Jak již bylo nastíněno v předchozích odstavcích, jedná se o přímý kontrast zájmu o ochranu dětí a majetku se zájmy o vytvoření příjemného pracovního prostředí a hájení práv žáků a zaměstnanců na soukromí. Z tohoto důvodu byla zavržena ochrana například formou přítomnosti soukromé bezpečnostní agentury nebo stálým vzdáleným kamerovým dohledem.

Velkou výzvou je zde i metodické nastavení detekcí a minimalizace nežádoucích poplachů. Zásadním problémem je například detekce potyčky, kterou lze na veřejných prostranstvích v nočních hodinách řešit použitím detektoru srocování osob. Tato metoda by v daném prostředí znamenala vysoký počet falešných detekcí, jelikož žáci přirozeně postávají v hloučcích a hrají si před detekčními kamerami.

Hlavním požadavkem je tedy diskrétní automatická detekce nežádoucích jevů, jako jsou potyčky a zdravotní problémy žáků během dne a ničení majetku školy v nočních hodinách.

Použité produkty

Kamery
Track & Trace
Čárové kódy
Registrační značky
Tabule
Time Slot Management
Rezervační systém
Váhy

Řešení

Zákazník se na základě analýz dané problematiky rozhodl zvolit řešení ve formě kamerového systému v roli optického detektoru nežádoucích jevů.
Mezi hlavní cíle detekce patří:
Palná zbraň ve scéně.
Pád osoby, jehož formou lze detekovat potyčky a zdravotní komplikace.
Odložené zavazadlo.
Odcizené poklopy odvodňovacích šachet.
Sprejerství a narušení perimetru v nočních hodinách.
V rámci projektu byl vybudován kamerový systém se šestnácti kamerami v exteriérech budov. Jedná se o kamery střežící hlavní vchod do areálu a školní pozemky. Detekce v interiérech budov byly zamítnuty z důvodu ochrany soukromí žáků a zaměstnanců.

Při realizaci kamerových bodů byl kladen důraz na kvalitní komponenty s dobrou světelnou citlivostí a širokými možnostmi nastavení. Byly zvoleny kamery s objektivy Tamron M13VG2713IR.

Levné CCTV kamery od neznámých výrobců často do obrazového signálu vřazují digitální filtry pro redukci šumu, automatickou úpravu kontrastu a další změny parametrů. Výrobci tímto dosahují pro lidské oko subjektivně kvalitnějšího obrazu, který může zamaskovat nízkou kvalitu vlastního optického senzoru a zvoleného objektivu. Pro strojové analýzy je však tato filtrace zbytečná a v řadě případů naopak snižuje úspěšnost detekce nebo dokonce znemožňuje správnou činnost analytického software. Z tohoto důvodu byly zvoleny kvalitní komponenty s širokou škálou nastavení.

Všechny kamerové body byly navíc doplněny o infračervený přísvit BOSCH IIR-50850-SR pro diskrétní zabezpečení dostačující světlosti obrazu i v nočních hodinách.

V rámci systému došlo k doplnění dvou hardwarových serverů pro výpočet strojových analýz a provoz navazujících systémů.
Pro vyhodnocení poplachu jsou zvoleny dva následující výstupy:
Propojení na pult centrální ochrany soukromé bezpečnostní agentury. V případě nestandardní události je na pult centrální ochrany přeneseno upozornění obsahující sérii fotografií a popis nestandardní události.
Aplikace iScada: Jedná se o aplikaci běžící na jednom z analytických serverů, která je dostupná v internetu formou webového klienta. Aplikace je určena například pro pověřený pedagogický dozor. V případě detekce nestandardní události je uživatel upozorněn akustickým signálem. V aplikaci obdrží upozornění včetně popisu události, fotografie a časové známky. Každou událost je nutno potvrdit, čímž daný uživatel dává na vědomí ostatním, že událost prověřil.

Výsledek

Výsledkem realizovaného projektu je systém úspěšně zavedený do produkčního prostředí včetně produkčního napojení na pult centrální ochrany a formálního posouzení a schválení z hlediska GDPR. Systém přináší reálné prokazatelné zvýšení ochrany žáků, zaměstnanců a majetku školy.

Během provozu se potvrdila robustnost systému s minimálním počtem falešných detekcí. Například střežení perimetru a školního pozemku založené na PIR čidlech nebo kamerách s analýzou na principu „background extraction“ by bylo téměř nemožné. Podobný systém by s vysokou pravděpodobností vykazoval vysoké množství falešně pozitivních detekcí způsobených zvířaty, změnami počasí (světlo / stín, větve ve větru) a podobně. Díky strojové analýze s klasifikací objektů na základě neuronových sítí je možné spolehlivě střežit i exteriéry budov.

K vážnějšímu incidentu jako je detekce palné zbraně, bitka nebo pád osoby důsledkem zdravotních problémů, naštěstí zatím nedošlo. Při praktické simulaci se však systém pro ochranu měkkých cílů jeví jako funkční a zcela připravený pro detekci mimořádné události.

Systém tak zákazníkovi ve srovnání například se stálým fyzickým dozorem bezpečnostní agentury přinesl zvýšení bezpečnosti osob a majetku s minimálním snížením komfortu a soukromí za zlomek provozních nákladů.

Související reference

Zaujaly vás naše produkty?

Zanechte na sebe kontakt, spojíme se s vámi.
Váš e-mail...
Kontaktní mobil...
Kliknutím na ODESLAT souhlasíte s tím, že budete kontaktováni 
obchodním oddělením. Více o ochraně soukromí.
ODESLAT
SCANLOCK CZ, spol. s r.o.
Březinova 1608/42
616 00 Brno, Česká republika

Po–Pá 9.00–17.00

Tel.: +420 515 917 917
E-mail: info@scanlock.cz
www.scanlock.cz
IČO: 03233341
DIČ: CZ03233341
Spisová značka C 83983 vedená
u Krajského soudu v Brně
Zajímáte se o novinky v oblasti bezpečnostních technologií?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.
Odběr je možné kdykoli zrušit.
Registrovat se...
Copyright © 2023 SCANLOCK CZ, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram